Terms&Conditions
ÁSZF


Terms & Conditions


Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek


Before registrating/signing up, please read through the terms and conditions below and the questions/answers on the Home and Contact US / Help page. By registrating/signing up, you accept and acknowledge the terms and conditions below and the given information on the Home and Contact US / Help page.

Regisztráció előtt, kérjük, olvasd el az alábbiakban felsorolt feltételeket, a Főoldal és a Kapcsolat/Segítség menüpontot. A regisztráció a jelen feltételek, a Főoldal és a Kapcsolat/Segítség menüpontban felsoroltak elfogadását jelenti.

The purpose of our Affiliate Program is the mutual development, but as all systems, this one may also have its hidden, latent mistakes and errors. On the account of this, we do NOT wish to fill hundreds of pages with the related laws, rules and regulations. If you have any suggestion, problem or disputed issue then we are gladly at your service, but we do NOT wish to engage in or initiate legal action due to possible mistakes, errors of the system and canNOT take liability for any loss of accidental misunderstandings.

Partnerprogramunk célja a kölcsönös fejlődés, de mint minden rendszernek, ennek is lehetnek rejtett hibái. Ennek okán nem kívánunk több oldalt megtölteni az esetlegesen idevágó jogszabályokkal. Javaslatok, problémák, vitás ügyek esetén állunk mindenki rendelkezésre, de jogi vitát nem kívánunk indítani a rendszer hibájából vagy félreértésből eredő esetleges károkért.

The system uses the eLitius FREE Affiliate Management Software. We canNOT take any responsibility or liability for losses due to possible mistakes, errors of this software.

A rendszer az eLitius FREE Affiliate Management Software-t használja. A szoftver hibájából eredő esetleges károkért felelősséget nem tudunk vállalni.

We pay your commission monthly and when the total value of it reaches or exeeds 35 EUR.
We don’t pay commission under the value of 35 EUR.

A jutalék kifizetése havonta történik, de minimum 10.000,-Ft-onként.
Jutalékot 10.000,-Ft alatt nem fizetünk ki.

There are no international boundaries but transferring the commission without any fee is only possible in case of international transferring the commission via PayPal or to a Hungarian bank account in case of bank transfer request. On the other hand, we can make international bank transfer as well but in this case we should deduct the bank transfer fee from your commission payment. The international bank transfer fee is in accordance with our bank's fee and which is 0,1% of the transferred amount but 2200 HUF (around 7-8 EUR) at least right now (2011.06.27.).

A partnerprogramba való regisztráció nincs határokhoz kötve, azonban a jutalék kifizetésének díjmentességét csak belföldre (Magyarországra) vállaljuk, egyéb esetben pedig bankunk aktuális "bankon kívül devizában és külföldre forintban" kondíciójának megfelelően, mely jelenleg 0,1%, de min. 2.200,-Ft (2011.06.27.). A jutalék külföldre történő kifizetésének díjmentességét még Paypalos utalás mellett tudjuk vállalni.

We can NOT take any responsibility or liability for making your own banner or ad, and we expressly draw your attention to the fact that every banner or ad, you make, should be in accordance with your local laws in force, and we also ask you to check it with us at affiliate.obsessedgamers@gmail.com before using it/them.

Az egyedileg elkészített hirdetésekért felelősséget nem vállalunk és fokozottan felhívjuk minden partner figyelmét, hogy az egyedileg készített hirdetés feleljen meg a hatályos jogszabályoknak, illetve kérjük, hogy azokat egyeztessék le velünk az affiliate.obsessedgamers@gmail.com e-mail címen.

The responsibility of displaying/putting out our ads, banners against your local laws, general/public taste, or in any other harmful way, is yours. The addition of the links, displaying/putting out our ads, banners is your responsibility and is carried out at your expense - if there is any (eg: if you put it where you should pay for advertising then it's your cost).

Hirdetéseink, bannereink törvénybe, közízlésbe, vagy egyéb, megkárosító módon történő kihelyezésének felelőssége a hirdetést kihelyező személyt terheli. A hirdetéseink, bannereink kihelyezésének felelőssége és esetleges költsége - ha van ilyen -, a kihelyező partnert terheli (értsd: például fizető hirdető oldalon való kihelyezésének költsége).

We, the ObsessedGamers Affiliate reserve the rights to decline and/or cancel the signing up or registrated account.

Az ObsessedGamers Partnerprogramja fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt elutasítsa és/vagy visszavonja.

We, the ObsessedGamers Affiliate also reserve the rights to change the above listed terms and conditions.


Az ObsessedGamers Partnerprogramja a jelen oldalon felsorolt feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.


« Back to previous page

« Vissza az előző oldalra